Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

CESSDA ERIC

Održan je devetnaesti sastanak CESSDA ERIC Service Provider Forum-a

Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je online hibridnom sastanku pružaoca usluga CESSDA ERIC (Service Provider Forum CESSDA ERIC), koji je okupio deo tima i u Pragu, Češka Republika, 17. i 18. oktobra 2022. godine. Na sastanku je predstavljen sadržaj Strategije razvoja CESSDA ERIC u periodu 2023-2027, kao prioriteti za naredni period.