Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Ostalo

Prisustvo predstavnika DCS na CESSDA ERIC sastanku direktora i Service Provider Forum-u u Kopenhagenu (08-10.04.2019.)

Rukovodilac Data centra Srbija u društvenim naukama, Aleksndra Bradić-Martinović, prisustvova je prvom sastanaku direktora pružaoca usluga zemalja članica CESSDA ERIC.

U nastavku je organizovan i redovni, jedanaesti Forum pružaoca usluga (SPF).

Na sastancima je bilo reči o aktuelnim temama, strateškom pravcu razvoja CESSDA ERIC, planu rada i budžetu za 2020 godinu, aktivnostima radnih grupa za Trening (Training Working Group), Alatke i servise (Tools&Services Working Group), Tehničku podršku (Technical Working Group) i Garanciju kvaliteta (Trust Working Group), kao i saradanjom sa drugim evropskim infrastrukturama – ESFRI, EOSC i slično.