Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

OAIS model

Referentni model OAIS (Open Archive Information System) predstavlja apstraktni okvir za organizaciju i funkcionisanje informacionog sistema digitalne arhive. Video prilog uvodi slušaoce u osnovni koncep OAIS modela, a zatim pruža detaljan opis funkcionalnih celina sa ciljem da se potencijalni deponenti ili korisnici zbirki podatkaa upoznaju sa kompletnim procesom upravljanja podacima u DCS-u.