Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Izjava o deponovanju zbirke podataka

Kvalifikovani deponenti su istraživači u društvenim naukama Republike Srbije i predstavnici ministarstava i zavoda za nacionalnu i lokalnu statistiku (npr. Uprava grada Beograda). Deponenti mogu da prilažu samo podatke prikupljene u okviru sopstvenih istraživanja. Deponenti potpisuju Izjavu o deponovanju podataka u kojoj se precizno navode prava i obaveze deponenta, kao i prava i obaveze DSC-a. Sa detaljima ove Izjave možete da se uponate u video prilogu.