Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Plan upravljanja podacima (1. deo)

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje sve korake u obradi podataka za vreme i nakon naučnog istraživanja. Daje odgovore na ključna pitanja o metodama koje su korišćene za prikupljanje podataka, načinima udruživanja podataka, načinima na koje će se vršiti njihova analiza, sistemima čuvanja podataka, mogućnostima njihove dalje distribucije, kao i pitanjima o nosiocima autorskih prava i politikama i procedurama za korišćenje.  

Sve je više zahteva od strane finansijera naučnoistraživačkih projekata za izradom Plana upravljanja podacima, bilo prilikom prijave projekta, bilo nakon njegovog prihvatanja, a u kasnijim fazama projektnih aktivnosti. 

Postoje tendencije da će se ovaj dokument uvrstiti u obaveznu dokumentaciju prilikom svake projektne prijave.