Data Centar Srbija

 Data centar Srbija za društvene nauke

Institut Ekonomskih Nauka

Video prilozi

Plan upravljanja podacima – DMPTool (2. deo)

Za kreiranje Plana upravljanja podacima, danas su dostupni brojni online servisi koji mogu biti od velike pomoći naučnim timovima koji se po prvi put susreću sa ovim dokumentom. Neki od njih su jako pouzdani i prilično detaljni, čime je omogućeno da se pokriju sve teme koje su bitne u istraživačkom ciklusu. Kao dobar primer pokazao se DMPTool, besplatno dostupna platforma koja pruža mogućnost izrade Plana upravljanja podacima u nekoliko koraka, uz propratno uputstvo za korisnike.