Rukovodilac Data centra Srbija u društvenim naukama, Aleksndra Bradić-Martinović, prisustvova je prvom sastanaku direktora pružaoca usluga zemalja članica CESSDA ERIC. U nastavku je organizovan i redovni, jedanaesti Forum pružaoca usluga (SPF). Na sastancima je bilo...

opširnije