data insider

Vesti i objave

FAIR podaci (4. deo) – Ponovna upotreba podataka

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

FAIR podaci (3. deo) – Interoperabilnost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

FAIR podaci (2. deo) – Dostupnost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

FAIR podaci (1. deo) – Pretraživost

Principi FAIR su prvi put objavljeni 2016. godine u časopisu Scientific Data (Wilkinson, et al, 2016). Čine ih smernice za dobru praksu upravljanja fajlovima, a u našem slučaju skupovima podataka. Cilj je obezbediti da podaci budu dostupni (F), pristupačni (A),...

opširnije

Plan upravljanja podacima – DMPTool (2. deo)

Za kreiranje Plana upravljanja podacima, danas su dostupni brojni online servisi koji mogu biti od velike pomoći naučnim timovima koji se po prvi put susreću sa ovim dokumentom. Neki od njih su jako pouzdani i prilično detaljni, čime je omogućeno da se pokriju sve...

opširnije

Plan upravljanja podacima (1. deo)

Plan upravljanja podacima je dokument koji prikazuje sve korake u obradi podataka za vreme i nakon naučnog istraživanja. Daje odgovore na ključna pitanja o metodama koje su korišćene za prikupljanje podataka, načinima udruživanja podataka, načinima na koje će se...

opširnije

DCS – Politike i procedure (2. deo)

“Politike i procedure” je glavni dokument koji sadrži sve informacije relevantne za rad Data centra Srbija u društvenim naukama. Video prilog obuhvata objašnjenja osnovnih principa, akviziciju i deponovanje i preuzimanje podataka od deponenta. “Politike i procedure”...

opširnije

DCS – Politike i procedure (1. deo)

“Politike i procedure” je glavni dokument koji sadrži sve informacije relevantne za rad Data centra Srbija u društvenim naukama. Video prilog obuhvata objašnjenja osnovnih principa, akviziciju i deponovanje i preuzimanje podataka od deponenta. “Politike i procedure”...

opširnije