data insider

Vesti i objave

Radna poseta slovenačkom digitalnom arhivu podataka

Dr Aleksandra Bradić-Martinović boravila je 12. decembra 2022. godine u radnoj poseti slovenačkom digitalnom arhivu podataka – Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), tokom koga je vodila konstruktivan razgovor sa Irenom Vipavc Brvar, direktorkom ADP i rukovodiocem CESSDA...

opširnije